Scenario nommer 1
Die eenvoudige frase, "Smouk Hom!" word by 'n situasie soos hierdie menigte male gebruik. Dié spesifike frase in dié spesifike konteks het 'n variasie van betekenisse.

Die Verneuker bevind homself as toeskouer van 'n skermutseling;
1. Slaan die opponent.
Wat baie vanselfsprekend mag klink maar nogsteeds die nodige motivering bied aan een van die deelnemers om eerste die wenstreep van geweld te behaal.
2. Slaan die opponent weer 'n keer, net harder.
Wat gewoonlik van toepassing is as die skermiseling al onderhewig is. Die frase word gewoonlik gebruik as die geveg nie goenoegsame aksie bevat nie.
3. Skop die opponent as hy op die grond lê.
Word gewoonlik aan die einde van 'n geveg gebruik en kan beskou word as 'n aanhutsing om die geveg af te rond.

Scenario nommer 2
Hierdie selfde eenvoudige frase word nou amper in 'n minder aggresiewe konteks gebruik.

Die Verneuker bevind hom as toeskouer van 'n video of rolprent (die film kan enige iets van musikale prent tot harde kern porno film wees). 4. Skop / skiet / donner die opponent.
Word gebruik in dieselfde konteks as wat in scenario nr. 1 genoem word.
5. Verkeer "intiem" met die jong dame op die skerm.
Kan tydens 'n rolprent op 'n ontydige oomblik gebruik word as komiese aanvulling tot die vermaaklikheid.
6. Verkeer meer "intiem" met die jong dame op die skerm.
Wat gewoonlik in die harde kern porno films gebruik word en verwys na die manlike karakter wat moet aanhou met wat hy doen. Hierdie keer moet dit net harder en vinniger gebeur.

Scenario nommer 3
En dan word die term ook op objekte of diere toegepas.

Die Verneuker bevind homself weereens in die posisie van 'n toeskouer. Hy lewer nou sosiale kommentaar oor die gebeurtenis wat voor sy oë af te speel.
7. Maak spore.
Word gebruik wanneer daar vinnig vanaf punt A (die die girlfriend se huis, wanneer haar ouers oppad is) na punt B (die dopshop en dan huis) gery moet word.
8. Sit voet in die hoek.
Wanneer die verkeerslig verander van rooi na groen.
9. Jaag so vinnig jy kan, boetie.
By die Dragsters of Hotrods.
10. Moer hom dood!
Sodra die vis uit die water getrek is.

"SMOUK HOM!!"